Irodalomjegyzék

 • Dávid Áron: Jászszentandrás szakrális építményei. In: D. Á.: Szent Kereszt tiszteletére... Jászszentandrás, 2003. p. 82–98.
 • Emlékhelyek és kegyhelyek a közutak területén Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Hn. én. [Szolnok, 1994. Szolnoki Közúti Igazgatóság; színes fénymásolat]
 • Gaál István: Jászladány emlékművei (1820–1920). In. G. I.: Jászladány története. II. kötet, Jászladány, 1999. p. 59–65.
 • Gulyás Éva: A jászalsószentgyörgyi Vérkereszt. In: Ethnica, II/3. 2000. p. 63–64. (digitális változata: bucsujaras.hu
 • Gulyás Éva: Útmenti keresztek, szobrok a Jászságban. In: Jászsági évkönyv 1994. Szerk. Pethő László. Jászberény, 1994. p. 110-121.
 • Jászalsószentgyörgy krónikája a kezdetektől 1944-ig. Írta és összeáll.: Lukácsi Lászlóné, Lukácsi László és Rusvay Antal. Jászalsószentgyörgy, 1986. (p. 287-290.) 
 • Jászfényszaru bel- és külterületén — Szobrok, egyházi tárgyi emlékek, keresztek, Emlékművek, -táblák és -fák. Összeállította és szerkesztette: Tóth Tibor. Hely és év nélkül. (A dokumentum pdf-ben letölthető a Fényszaruiak Baráti Egyesülete honlapjáról.)
 • Józsa László:  A kunszentmártoni keresztek mint a könyörgő körmenetek állomásai. In: Kép, képmás, kultusz. Szerk. Barna Gábor. Szeged, 2006. p. 241–257.
 • Józsa László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. Szeged, 1999.
 • Keresztek Jászberényben. In: Egri Egyházmegyei Közlöny, 11. évf., 1879. p. 125–127.
 • Kladiva Imre: Kőkeresztek, Szent Vendel szobrok. In: Évek könyve. Jászboldogháza régen és ma. Szerk. Konkoly Béláné és Zrupkó Ferencné. Jászboldogháza, 1996. p. 96–98.
 • Kósa Károly (összeáll.): Szabadtéri keresztek és szobrok. In: Gacsári Kiss Sándor: A római katolikus egyház története Szolnokon. Szolnok, 1977. p. 145–146.
 • Kovács János: Keresztek Mesterszálláson. In: K. J.: Búcsú. Írások, beszélgetések hitről, példaadásról, szülőföldszeretetről. Szerk. Rideg István. Karcag, 2011. p. 39–44. (digitális változata képekkel: blogunkban)
 • Kulcsárné Végső Zsuzsanna: Besenyszög keresztjei. In. Besenyszögi Hírmondó, 2011. április, p. 5–6. (letöltés pdf-ben)
 • Lippay Lajos: Temető, keresztek, szobrok és más egyházi jellegű alapok. In: L. L.: Jász-Alsó-Szt.-György nagyközség történeti vázlata... Jászberény, 1893. (Hasonmás: Jászalsószentgyörgy, 1993.) p. 63–65.
 • Lőrik Miklós: Településem, Jászdózsa szakrális népi kisműemlékei. Kézirat. [h. n., é. n.] 
 • Lukácsi László: Jászalsószentgyörgy temetője és védett sírkertje. Jászalsószentgyörgy, 2011.
 • Nagy Lajosné: Útmenti és temetői keresztek. In: Emlékképek. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Jászárokszállás, 2000. p. 225–244.
 • Nagy Lajosné: Útmenti keresztek Jászárokszálláson. In: Jászsági évkönyv 2000. Szerk. Pethő László. Jászberény, 2000. p. 208–223.
 • Sáros András: Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái. Jászberény, 1971.
 • Szabó Pál Antal: Újszász vallási életének emlékei. Újszász, 2001.
 • Vándorfy János: Kálvária - Keresztek. In: V. J.: Jász-Apáthi város egyházának multja és jelene. Eger, 1895. (Hasonmás: Jászapáti, 1995.) p. 75–83.