2013. szeptember 20., péntek

Jásztelek: Szűcs-kereszt (1899)

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
A regionális hulladéklerakóhoz vezető út és a Havas Boldogasszony kápolnához vezető földút kereszteződésénél álló kőkereszt felirata:
E KERESZTJEL LESZ AZ ÉGEN MIDŐN AZ ÚR ITÉLETRE JÖVEND
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITTATTA SZŰCS ANTAL ÉS NEJE NAGY BORBÁLA 1899
BALI GY J BERÉNY
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Lásd még a BCE Tájépítészeti Kar  Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék TÁJÉRTÉK című oldalát: Szűcs-Nagy-kereszt

2013. szeptember 10., kedd

Kunszentmárton: Tóth-kereszt (1851)

Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
A Felső temetőben álló kőkereszt felirata:
AZ ISTEN DITSŐSÉGIRE FELÁLLÍTATTA EZEN KERESZTET TÓTH JÁNOS
AJTATOS BUZGÓSÁGBUL 1851-DIK ÉVBEN NOVEMBER 3-IK NAPJÁN
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.

Fénykép Józsa László Megszentelt kövek című könyvéből.
A Tóth János-féle kőkereszt a felső temetőben
1851-ben, a déli irányban tovább kiterjeszett felső temetőben Tóth János állíttatott egy hatalmas, még mindig teljesen ép kőkeresztet, saját anyagából kifaragott Krisztus-testtel s a kereszt tövében lévő koponyával. A rendkívül szép szobrászmunka kivitelezője ismeretlen.
A talapzat felirata:
AZ
ISTEN DITSŐSÉGIRE
FELÁLLÍTATTA EZEN
KERESZTET
TÓTH JÁNOS
AJTATOS BUZGÓSÁGBUL
1851-DIK ÉVBEN NOVEMBER 3-IK NAPJÁN
„Az 1851. évben Tóth János Tanácsnok a felső Temetőben általa felállíttatott kőkeresztre fundatióban lefizetett 100 Vfrt-ot.” (SzML Keresztszámadások 1839/40 - 1871. 50.) Ugyanez a tanácsjegyzőkönyvben, 1851. július 5-én: „Tóth János tanácsnok a felső temetőben egy kőkeresztet szándékozván állítani, fenntartási alapul 40 Pfrt-ot ajánl.
Határozat: Keresztényi méltánylattal fogadva, a Plébános úrnak bejelenteni és a 40 Pfrt a keresztalap pénztárba helyeztetni rendeltetik.” (SzML Kunszentmártoni Tanácsjegyzőkönyv XXII. 292.)
A kereszt mögötti kőemlékkel jelölt sírban nyugszik az alapító, aki 1852-ben halt meg. A földbe süppedt sírkő feliratából már csak ennyi olvasható (1974-ben):
E SÍR FEDI
TÓTH JÁNOS
HAMVAIT
ÉLT 55 ÉVET 1852...
Ugyancsak e kereszt közelében temették el az 1858-ban elhunyt Valeszkai Trangos József apátplébánost is.
A keresztalapító Tóth János özvegye: Benke Julianna tovább jótékonykodott. 1852-ben „az elhunyt hívek tiszteletére” kis harangocskát adományozott a felső temető részére, s annak fenntartására kötelezvényben 50 Vfrt alapítványt tett.
Özv. Tóth Jánosné Benke Julianna 100 forintot hagyományozott arra a Mária-képre is, amely a templom lecke-oldalán, a szentély és hajó összeszögellésénél látható. (Dósa József kéziratos jegyzetei: Kunszentmárton története II. 23.)
Forrás: Józsa László: Megszentelt kövek