2011. december 30., péntek

Kunszentmárton: Balga-kereszt Csongrád megye határánál (1883/1985)

Fotó: Kósa Károly, 2011.10.03.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.03.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.03.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.03.
Balga-kereszt
Balga Andrásné egykori földje szélén (innen ered a neve), Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye határánál található.
Az 1883. évi számadás szerint (az 514. sz. utalványra hivatkozva) Kiss József és társai a szentesi határon lévő keresztre alapul befizetek 20 forintot.
Ezt a tényt támasztja alá Hegyfoky Kabos segédlelkésznek az egri érsekhez intézett, 1883. július 14-én kelt beadványa:
„...Kiss József helybeli egyházfi, a város határa szélén, a szentesi országút mellett, Balga András helybeli lakos tanyai birtokán öntött vasból való Krisztus-alakkal ellátott fakeresztet állított.
Miután nevezett egyházfi a Kereszt fenntartására 20 forintnyi alapítványt a városi tanács folyó évi január 21-én 44. szám alatti végzése folytán a helybeli alapítványi pénztárba befizetett, a telek tulajdonosa engedélyével a Kereszt helyét nevezett célra telekkönyvileg betáblázta: - ezennel bátorkodom távollevő plébánosom (Tóth Sándor) megbízása folytán Excellentiádhoz az iránt folyamodni, miszerint a felállított Keresztet fölszentelhessem.
Az alapítványi szabályszerű jelentést hazatérő plébánosom kiállítandja..." (Hegyfoky Kabos levele. EFL. Kunszentmárton egyházi iratai. 1273/1883.)
Kiss Eszter az 1900-as évek elején arról tájékoztatta ifj. Dósa József ny. sályi plébánost, hogy a keresztet Kiss István és neje Kájer Rozál hagyományából az örökösök: Kiss István tiszttartó, Kiss József harangozó, Kiss Eszter, Krisztina és Klára testvérek állíttatták, s mindjárt fenntartási alapot is létesítettek (lásd fent!).
Az alapítványt az örökösök később már hiába keresték, a szükséges javítást Kiss József harangozó mégis elvégeztette, mely alkalommal a javítással megbízott Hegedűs József - tévedésre okot szolgáltatva - a saját nevét véste be a kereszt szárába. Balga Andrásné később az emlékmű részére új kerítést csináltatott.
Nagy Ferenc esperes-plébános a Balga-keresztet 1985-ben Kiss Zoltán, P. Nagy Mátyás és Pugner Márton egyházközségi képviselőtestületi tagok közreműködésével teljesen felújíttatta, új korpuszt helyezve rá.
A fakeresztet az azóta elhunyt Kovács József bognármester készítette.
Forrás: Józsa László: Megszentelt kövek

2011. december 20., kedd

Jászalsószentgyörgy: Tóth-ok keresztje (1907/2007)

Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Kőkereszt a jászapáti földút mellett. Felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTATTÁK IDŐSEB TÓTH T ANDRÁS ÉS FIAI TÓTH T AMBRUZS IFJ. TÓTH T ANDRÁS 1907 AUGUSZTUS 13. EMLÉKÜL.
FELÚJÍTTATTÁK 2007-BEN 100. ÉVFORDULÓJÁRA TÓTH T. GÉZA ÉS CSALÁDJA

Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.

2011. december 10., szombat

Kunhegyes: kőkereszt a temetőben (1910)

Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.
Kőkereszt a katolikus temető bejáratánál. Felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTÁK E KŐKERESZTET KUNHEGYES RÓM. KATH. HÍVEI 1910.

Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.
A feszület hátoldalán lévő két tábla felirata:
AKIK KÖNNYHULLATÁSSAL VETNEK, ÖRVENDEZÉSSEL ARATNAK - ZSOLT. 125.5

Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.

SOHASEM VESZÍTJÜK EL AZOKAT,AKIKET ABBAN SZERETÜNK, AKIT ELVESZÍTENI NEM LEHET - SZ. ÁGOSTON

Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.
Fotó: Kósa Károly, 2011.10.19.