2015. augusztus 20., csütörtök

Szolnok: kőkereszt a Xavéri kápolnánál (1903/2010)

Fotó: Kósa Károly, 2015.06.14.

A Xavéri kápolna előtt álló kőkereszt felirata:
AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE ÖZVEGY K. MOLNÁR ANTALNÉ SZÜL. CSABAI ERZSÉBET 1902. ÉVBEN
FELÚJÍTVA: 2010. ÉVBEN PATONAI JÓZSEFNÉ SZÜL. DR. KOVÁCS ZSUZSÁNNA ÖNZETLEN FELAJÁNLÁSÁBÓL

Fotó: Kósa Károly, 2015.06.14.
Fotó: Kósa Károly, 2013.07.28.
Fotó: Kósa Károly, 2013.07.28.
Fotó: Kósa Károly, 2015.06.14.

A feszület 1995-ben. Kósa Károly felvétele.

Szabó Mihály felvétele a Szolnok (Szolnok, 1975.) című könyvből.

»Kereszt fölszentelés
Özv. Molnárné született Csabai Erzsébet szolnoki lakos egy igen díszes keresztet emeltetett a Ferencz kápolna előtt az Isten dicsőségére. E keresztet mai napon szenteli fel a helybeli róm. kath. plebános helyettes. A hívek a róm. kath. főtemplomból búcsúval indulnak a Ferenc kápolnához, ott előbb Isten tisztelet, utána szent beszéd lesz, s ezt követi a felszentelési aktus.«
Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1903. jún. 21.

Historia Conv. Szolnok ab anno 1902. — 1903. évi bejegyzés!

Lásd még: Szemelvények a szolnoki Xavéri Szent Ferenc kápolna történetéhez

2015. augusztus 15., szombat

Jászberény-hajtai kőkereszt (1912)

Fotó: Kósa Károly, 2015.08.08.
A hajtai kápolna mellett álló, Kisnémet Béla adományából állított kőkereszt felirata:
AZ ISTEN DICSŐSSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA K. N. B.
1912. MÁJ. 20.
CSÁK J. J.BERÉNY

Fotó: Kósa Károly, 2015.08.08.
Fotó: Kósa Károly, 2015.08.08.
Fotó: Kósa Károly, 2015.08.08.
Fotó: Kósa Károly, 2015.08.08.

A feszület 1994-ben. Fotó: Szolnoki Közúti Igazgatóság, 1994.

Lásd még: Hajta kápolna (Jászberény)