2013. december 30., hétfő

Szelevény: Varga-Jakab kereszt (1934)

Fotó: Kósa Károly, 2012.04.24.
A településre vezető út jobb oldalánál álló kereszt felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK VARGA ISTVÁN ÉS NEJE JAKAB ANNA 1934. ÉVBEN

Fotó: Kósa Károly, 2012.04.24.
Fotó: Kósa Károly, 2012.04.24.
Fotó: Kósa Károly, 2012.04.24.

2013. december 20., péntek

Jászapáti: Nyitrai-Ambrus kereszt (1907)

Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
A Jászalsószentgyörgyre vezető út mellett álló kereszt felirata:
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! 
ISTEN DICSÖSSÉGÉRE ÉS A BOLDOGSÁGOS SZŰZ TISZTELETÉRE ÁLLITTATTÁK: 
ID. NYITRAI LÁSZLÓ ÉS NEJE AMBRUS ANNA HALÁLA UTÁN ÖRÖKÖSEI IFJ. NYITRAI LÁSZLÓ ÉS NEJE MIHÁLYI PETRONELLA KIKNEK ÉDESANYJUK VÓLT PODMANITZKI JULIÁNNA 1907.
IVÁNYI ISTVÁN J.APÁTI

Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.

2013. november 10., vasárnap

Jászjákóhalma: Kenderkereszt (1824)

Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
A Jásztelekre vezető út 1. kilométerkövétől keletre álló kőkereszt felirata:
AZ ISTEN DICSÖSSÉGÉRE ÁLLITATTA NAGER GÉZA 1824

Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Fotó: Kósa Károly, 2013.10.04.
Lásd még a BCE Tájépítészeti Kar  Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék TÁJÉRTÉK című oldalát: Kenderkereszt
Idézet az oldalról: "Kb. 4 m magas, kőből készült, előtte kétoldalt 40 cm magas kő oszlopok. Volutás kő talapzat, kő kereszt és kő szobrok. A kereszt lábánál álló imádkozó Mária mellékalak. Az úttól viszonylag messze van, de jól látható. Közvetlen mellette illegális hulladéklerakó található, mely a magaskórós növényzet miatt nem látható. Felirata: AZ ISTEN DI-CSÖSSÉGÉRE ÁLLÍTATTA NAGER GÉZA 1824 Az állítója valójában Bóna Gergely, de a felújításkor a nevet félreolvasták és így festették át."

2013. szeptember 20., péntek

Jásztelek: Szűcs-kereszt (1899)

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
A regionális hulladéklerakóhoz vezető út és a Havas Boldogasszony kápolnához vezető földút kereszteződésénél álló kőkereszt felirata:
E KERESZTJEL LESZ AZ ÉGEN MIDŐN AZ ÚR ITÉLETRE JÖVEND
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITTATTA SZŰCS ANTAL ÉS NEJE NAGY BORBÁLA 1899
BALI GY J BERÉNY
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Fotó: Kósa Károly, 2011.09.29.
Lásd még a BCE Tájépítészeti Kar  Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék TÁJÉRTÉK című oldalát: Szűcs-Nagy-kereszt

2013. szeptember 10., kedd

Kunszentmárton: Tóth-kereszt (1851)

Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
A Felső temetőben álló kőkereszt felirata:
AZ ISTEN DITSŐSÉGIRE FELÁLLÍTATTA EZEN KERESZTET TÓTH JÁNOS
AJTATOS BUZGÓSÁGBUL 1851-DIK ÉVBEN NOVEMBER 3-IK NAPJÁN
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.

Fénykép Józsa László Megszentelt kövek című könyvéből.
A Tóth János-féle kőkereszt a felső temetőben
1851-ben, a déli irányban tovább kiterjeszett felső temetőben Tóth János állíttatott egy hatalmas, még mindig teljesen ép kőkeresztet, saját anyagából kifaragott Krisztus-testtel s a kereszt tövében lévő koponyával. A rendkívül szép szobrászmunka kivitelezője ismeretlen.
A talapzat felirata:
AZ
ISTEN DITSŐSÉGIRE
FELÁLLÍTATTA EZEN
KERESZTET
TÓTH JÁNOS
AJTATOS BUZGÓSÁGBUL
1851-DIK ÉVBEN NOVEMBER 3-IK NAPJÁN
„Az 1851. évben Tóth János Tanácsnok a felső Temetőben általa felállíttatott kőkeresztre fundatióban lefizetett 100 Vfrt-ot.” (SzML Keresztszámadások 1839/40 - 1871. 50.) Ugyanez a tanácsjegyzőkönyvben, 1851. július 5-én: „Tóth János tanácsnok a felső temetőben egy kőkeresztet szándékozván állítani, fenntartási alapul 40 Pfrt-ot ajánl.
Határozat: Keresztényi méltánylattal fogadva, a Plébános úrnak bejelenteni és a 40 Pfrt a keresztalap pénztárba helyeztetni rendeltetik.” (SzML Kunszentmártoni Tanácsjegyzőkönyv XXII. 292.)
A kereszt mögötti kőemlékkel jelölt sírban nyugszik az alapító, aki 1852-ben halt meg. A földbe süppedt sírkő feliratából már csak ennyi olvasható (1974-ben):
E SÍR FEDI
TÓTH JÁNOS
HAMVAIT
ÉLT 55 ÉVET 1852...
Ugyancsak e kereszt közelében temették el az 1858-ban elhunyt Valeszkai Trangos József apátplébánost is.
A keresztalapító Tóth János özvegye: Benke Julianna tovább jótékonykodott. 1852-ben „az elhunyt hívek tiszteletére” kis harangocskát adományozott a felső temető részére, s annak fenntartására kötelezvényben 50 Vfrt alapítványt tett.
Özv. Tóth Jánosné Benke Julianna 100 forintot hagyományozott arra a Mária-képre is, amely a templom lecke-oldalán, a szentély és hajó összeszögellésénél látható. (Dósa József kéziratos jegyzetei: Kunszentmárton története II. 23.)
Forrás: Józsa László: Megszentelt kövek

2013. augusztus 30., péntek

Tiszaföldvár: újjáépített feszület (2005)

Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
A 442-es út mellett álló kereszt felirata:
AMIT A TÖRTÉNELEM VIHARA LEROMBOLT, MI ÚJJÁÉPÍTETTÜK 2005 JÚLIUSÁBAN.
FELSZENTELTE: TAMÁSI JÓZSEF PLÉBÁNOS
"URAM JÉZUS LÉGY VELÜNK"!

Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2013.08.03.
Fotó: Kósa Károly, 2011.08.24.

Fotó: Kósa Károly, 2003.11.12.

­»Újra felállították azt az út menti kőkeresztet, amelyet az ötvenes években leromboltak. A 442-es elkerülő út mellett a hét végén a Tamási  József  plébános által megáldott és megszentelt keresztre ezt írták: Amit a történelem vihara lerombolt, azt  mi újjáépítettük. A feszületet helyreállítását a tiszaföldvári Szöllősi László és családja támogatta.«
Új Néplap, 2005. júl. 19.

2013. augusztus 20., kedd

Jászladány: Donkó-kereszt (1878)

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
A tiszasülyi országút mellett álló kőkereszt felirata:
AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE!
ÁLLÍTATTA DONKÓ MENYHÉRT ÉS NEJE TÚRI ANNA 1878.
FELÚJÍTATTA ... DONKO ... 1942.

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.15.
»A Tiszasülyi út mellett, a volt Donkó Sándor tanyájánál. Felirata: ­­ƒ„Állíttatta Donkó Menyhért és neje, Turi Anna. 1877.” Ezt a keresztet a Felvégi temetőben állította fel 1877-ben Donkó Menyhért főbíró. Mivel ebben a temetőben a temetkezés 1920 után megszűnt, unokája, Donkó Sándor az a 940-es években onnan kivitte és a tanyája végén felállíttatta.«

2013. augusztus 10., szombat

Tiszaigar: a régi temető keresztje (1914)

Fotó: Kósa Károly, 2013.07.20.
A régi temetőben álló kőkereszt felirata:
AKI BENNEM HISZEN, AZ HA MEGHALT IS ÉLNI FOG
1925
Fotó: Kósa Károly, 2013.07.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.07.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.07.20.
Fotó: Kósa Károly, 2012.10.18.
Fotó: Kósa Károly, 2013.07.20.

2013. július 20., szombat

Szolnok: Balázs-Urbán kereszt (1914)

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
A 32. számú út mellett álló kőkereszt felirata:
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
ÁLLÍTATTA BALÁZS ANDRÁS ÉS NEJE URBÁN APOLLÓ 1914 ÜDV ÉS BÉKESSÉG
HORVÁT KŐFARAGÓ SZOLNOK

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.

»Balázs András és neje szolnoki lakos földmíves a rékasi úton, saját földjén 1500 Koronáért egy kőkeresztet – vasráccsal körülvéve – készíttetett és fenntartási alapul letett 300 Kor.; 14 □-et a kereszt javára telekkönyvileg biztosított; ezen keresztet püspöki engedéllyel ünnepélyesen megáldotta P. Árva Ferencz praesidens-administrator. julius 19
Historia Conv. Szolnok ab anno 1902.