2013. július 20., szombat

Szolnok: Balázs-Urbán kereszt (1914)

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
A 32. számú út mellett álló kőkereszt felirata:
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
ÁLLÍTATTA BALÁZS ANDRÁS ÉS NEJE URBÁN APOLLÓ 1914 ÜDV ÉS BÉKESSÉG
HORVÁT KŐFARAGÓ SZOLNOK

Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.
Fotó: Kósa Károly, 2013.06.20.

»Balázs András és neje szolnoki lakos földmíves a rékasi úton, saját földjén 1500 Koronáért egy kőkeresztet – vasráccsal körülvéve – készíttetett és fenntartási alapul letett 300 Kor.; 14 □-et a kereszt javára telekkönyvileg biztosított; ezen keresztet püspöki engedéllyel ünnepélyesen megáldotta P. Árva Ferencz praesidens-administrator. julius 19
Historia Conv. Szolnok ab anno 1902.